Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2020

  ...
Meer lezen

Beslag leggen op de inboedel, hoe lang mag dat nog?

1 oktober a.s. en in 2021 worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het beslag- en executierecht. Beslag op de inboedel wordt ingeperkt. Alleen bovenmatige boedel mag nog in beslag worden genomen. Maar wat is dan bovenmatig? Een IPhone 11 Pro wel en een Samsung Galaxy niet? En telt de ouderdom van de telefoon dan ook mee? Gezelschapsdieren mogen in principe niet in beslag worden genomen. Kunt u mij vertellen welk dier onder die defini...
Meer lezen

Nieuwe beslagvrije voet per 1 januari 2021

De nieuwe beslagvrije voet, een verademing of oude wijn in nieuwe zakken? De druk zit erop. Per 1 januari a.s. wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingevoerd. Zijn alle overheden er dan klaar voor? Het wordt nog een race tegen de klok. Bent u werkgever en heeft u met loonbeslagen te maken, dan heeft u ook met wijzigingen te maken. Wat te denken van medewerkers met leaseauto's waar het privë voordeel bij de schuldenaar kan komen te liggen....
Meer lezen

Bijsluiter of voorsluiter

De taal van de deurwaarder is niet voor iedereen gesneden koek. Zelfs in het Nederlands is de taal in de dagvaarding of beslagstukken voor vele lezers een goede reden om na de eerste alinea af te haken. De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft daarvoor een oplossing bedacht. Bijsluiters waarin in eenvoudig Nederlands wordt uitgelegd waar het ambtelijk stuk over gaat. Ook zijn deze bijsluiters vertaald in het Duits, Engels, Frans, Arabisch, Turks en sinds kort in het Pools. ...
Meer lezen

NVI roept kabinet op tot versnelde invoering incassowet

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) roept het kabinet op om, met het oog op de huidige crisis, versneld de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in te voeren. Daarmee wordt een incassoregister ingesteld waardoor alleen de bonafide incassobureaus mogen blijven opereren. De verwachte groei van schulden onder consumenten en bedrijven door de coronacrisis maakt een verantwoorde wijze van incasseren nu meer dan ooit nodig. Verantwoord incass...
Meer lezen