Nieuws

Nieuwe tarieven griffierechten voor lagere en hogere vorderingen

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de griffierechten voor kleinere vorderingen wijzigen. In civiele zaken in eerste aanleg zullen de tarieven voor vorderingen tussen de € 500 en € 5000 straks lager uitvallen. Hiermee wil de minister tegemoet komen aan de bezwaren die sinds de verhoging van deze tarieven in 2011 worden geuit. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel belemmeren.    ...
Meer lezen

Help: de nieuwe beslagvrije voet veroudert!

Overal waar wij uitleg geven over de berekening van de beslagvrije voet, stuit dat op uiteenlopende reacties. De gezamenlijke constatering is dat de beslagvrije voet meestal niet volledig juist kan worden berekend, omdat er gegevens ontbreken. Ook is een veelgehoorde klacht, dat de beslagvrije voet niet snel genoeg wordt herberekend. Omdat de meeste gegevens door de schuldenaar moeten worden aangeleverd en deze door de bomen het bos niet meer ziet, gaat de berekening dikwijls mank. In...
Meer lezen

Rotterdam krijgt regelrechter

Vanaf 15 september kunnen burgers en bedrijven civiele geschillen bij de Rotterdamse rechter voorleggen aan de ‘regelrechter’. De rechtbank begint dan met een pilot om laagdrempelige rechtspraak aan te bieden. Doel van de proef, die lijkt op de spreekuurrechter waarmee door de rechtbank Noord-Nederland werd geëxperimenteerd, is het toegankelijker maken van rechtspraak door een snelle, laagdrempelige en goedkope vorm van conflictoplossing te bieden. De proef ...
Meer lezen

Veelgestelde vragen digitaal procederen in handelsvorderingszaken

De Raad voor de rechtspraak zal digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging met het huidige systeem niet landelijk invoeren. Wat betekent dit voor lopende digitale zaken, het Aansluitpunt Rechtspraak en de toekomst van digitaal procederen? Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. ...
Meer lezen

Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder ...
Meer lezen