PE: Betekenen in het buitenland(1 dagdeel)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan internationale betekening van gerechtelijke stukken aan de hand van verschillende bronnen: het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voor betekening binnen Nederland, de Europese Betekeningsverordening 2007 voor betekening naar een andere EU lidstaat, het Haagse Betekeningsverdrag 1965 en de Haagse Rechtsvorderingsverdragen 1954 en 1905 voor betekening naar de vele landen die daarbij partij zijn .

Tevens krijgt u naast een handige syllabus een zeer exclusief hulpmiddel te zien waarmee u rechtstreeks informatie kan krijgen.

Ook de laatste jurisprudentie zal worden behandeld

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de herschikte EEX-verordening(de herschikte Brussel 1 verordening) alsmede de Europese executoriale titel(EET)

 
Onderwerpen
  • Minimumvereisten die de wet aan een akte stellen
  • Wanneer is het een exploot, wanneer een pv, zag de wetgever het wel goed?
  • Systeem van 45-ev
  • Specifiek art 54, 55, 56 ev
Doelstelling
Actualiseren over de kennis van dit onderwerp.
 
Doelgroep                                                                                                   
(Toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders en ervaren executiemedewerkers.
 
Investering  
Deze cursus van een dagdeel wordt via open inschrijving aangeboden en incompany georganiseerd. De kosten bedragen € 250,- per persoon (exclusief 21% BTW). Schrijft u met meer dan drie medewerkers van één organisatie in, vraagt u dan naar de staffelkorting.
 
Indien u behoefte heeft aan meer PE cursussen of wilt u deze incompany of op een andere locatie laten plaatsvinden, neemt u dan gerust contact op.
 
Cursustijden
Voor open inschrijving worden cursustijden van 13.00 uur tot 17.30 uur aangehouden. 
 
PE punten
Voor deze cursus worden bij de KBvG 4 studiepunten aangevraagd.