Overeenkomsten, faillissement & WSNP(1 dag)

LogoTwee onderwerpen op één dag! Tijdens deze cursus leert u de basis van het overeenkomstenrecht. Hoe komt een overeenkomst tot stand, wat bepaalt de inhoud, wie mogen overeenkomsten sluiten, wat als iemand de overeenkomst niet nakomt en hoe wordt een overeenkomst beëindigd? Wanprestatie, minderjarigen, ontbinding, dwaling en nog veel meer. Voorts behandelen we het faillissement en de WSNP. Van verzoekschrift faillissement tot vereisten voor toetreding tot de WSNP en van opheffing bij gebrek aan baten tot beëindiging van de sanering met een schone lei.  

Doelgroep
Debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en juridisch secretaresses.

Onderwerpen

 • Minnelijke schuldsanering
 • Onderscheid faillissement en WSNP
 • Vereisten voor toelating
 • Rol bewindvoerder, curator en rechter-commissaris
 • Verloop van het traject
 • Verschillende wijzen van beëindiging
 • Gevolgen en mogelijkheden voor schuldeisers
 • Soorten overeenkomsten
 • Totstandkoming van de overeenkomst
 • Niet nakoming en ontbinding
 • Inhoud van de overeenkomst en algemene voorwaarden
 • Handelingsonbekwaamheid en wilsgebreken

Doelstelling
Leren herkennen en omgaan met verschillende situaties tijdens de WSNP of een faillissement en meer inzicht krijgen in de totstandkoming, inhoud, beëindiging en problemen bij overeenkomsten.

Werkwijze
De theorie wordt uitgelegd aan de hand van een power point presentatie, waarbij met praktijkvoorbeelden en oefeningen de deelnemers direct een aansluiting vinden met de dagelijkse praktijk.

Waar
Bij u op locatie of via open inschrijving. 
 
Investering
Deze eendaagse cursus kost € 360,- per persoon, inclusief lunch en cursusmap, exclusief 21% BTW. Voor incompany cursussen geldt een dagtarief voor groepen tot 10 personen. Neemt u contact op voor een passend voorstel. 

Inschrijven voor deze cursus