Huurmodule: Praktijkgericht incassobeleid maken(2 dagdelen)

De belangrijkste taak van een woningcorporatie is het passend huisvesten van haar huurders. Een goed opgezet incassobeleid is een essentieel onderdeel van deze hoofdtaak. Het begint dan ook bij de preventie van huurachterstanden. Met wie sluit u huurovereenkomsten en hoe geeft u dat vorm? En als het dan toch misgaat; weet deze huurder u dan makkelijk te vinden om zijn of haar problemen op te lossen? Zet u meer dan alleen uw medewerkers incasso in om huurachterstanden terug te dringen? Gebruikt u alle mogelijke communicatiekanalen binnen en buiten uw organisatie en zet u die effectief in?

In deze cursus gaat u ontdekken hoe u tot een effectief incassobeleid kunt komen voor uw organisatie zonder dat u daarbij voorbij gaat aan het hoofddoel; passende huisvesting van uw klanten.

Doelgroep
Managers, teamleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het vormen van incassobeleid. Daarnaast is deze cursus een eyeopener voor communicatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor teksten in incassobrieven, internet, en bewonersbladen.
 
Onderwerpen
  • Hedendaagse incassoproblematiek
  • Aandachtsgebieden in beeld krijgen
  • Doelen formuleren eigen organisatie
  • Kritisch kijken naar schriftelijke en digitale communicatie
  • Taakverdeling afdelingen organiseren
  • Afspraken maken met sociale partners
Doelstelling
Na afloop van deze cursus weet u hoe u doelgericht uw incassobeleid kan vormgeven, waar het beleid kan worden aangepast en welke medewerkers u daar op in kunt zetten. U weet hierna hoe u communicatiemiddelen kunt inzetten om huurachterstanden terug te dringen. Daarnaast leert u hoe u huisuitzettingen en afboekingen van oninbare vorderingen tot een minimum kunt beperken.
 
Werkwijze
Tijdens de inleiding krijgt u zicht op de hedendaagse problematiek bij onze huurders. U gaat met elkaar in discussie over hoe uw organisatie daarop kan inspelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder meer van uw eigen organisatie, gaat u zelf aan het werk met het bestaande incassobeleid en de communicatie naar uw huurders. U gaat daarvoor een eerste aanzet van uw plan maken.
 
Waar
Bij u op locatie of via open inschrijving. Vraagt u naar de mogelijkheden.
 
 
Combinatie
De huurmodule: Huurrecht in de praktijk biedt een goede voorbereiding op deze training.
 
Investering
Deze cursus van twee aaneengesloten dagdelen kost € 360,00 per persoon excl. 21% BTW, inclusief lunch en cursusmaterialen. Voor incompany cursussen geldt een dagtarief voor groepen tot 10 personen. Neemt u contact op voor een passend voorstel. 
 
Extra mogelijkheden
Begeleiding bij de implementatie van uw nieuwe incassobeleid bij u op locatie. Informeer naar de mogelijkheden.