Huurmodule: Effectieve samenwerking met de (Schuld)hulpverlening(3 dagdelen)

Van strijd naar samenwerking

Het incasseren van huurachterstanden is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Steeds meer hulpverlenende partijen melden zich bij de verhuurder. Vaak gebeurt dit laat in het incassoproces. Dit levert de nodige frustratie op en leidt vaak tot conflicten met (schuld)- hulpverleners. Hoe vaak loopt u aan tegen een moratorium verzoek dat in uw ogen tot een onterecht uitstel van de ontruiming leidt? Hoe vaak gaat het tijdens dit uitstel alsnog mis en kunt u een nog hogere vordering afboeken? Hoeveel tijd gaat er verloren aan discussies met (schuld-)hulpverleners? Kan dit, ondanks de ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen, toch niet anders?

Doelgroep

  • Woonconsulenten en verhuurmedewerkers
  • incassomedewerkers
  • Managers, coördinatoren of andere medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stand komen van samenwerkingsverbanden met (schuld)-hulpverlenende instanties.

Onderwerpen

  • Rechten en plichten rond uitstel van huisuitzettingen
  • Omgaan met verschillende belangen
  • Open samenwerking creëren
  • Acceptabele afspraken maken op dossierniveau
  • Verantwoordelijkheden
  • Hoogte schuldsanering beperken
  • Convenanten.
Doelstelling
In deze cursus leert u hoe u de uitvoering van het werk van de incassomedewerker en de sociaal beheerder efficiënter kunt maken. U weet na afloop van deze cursus hoe u oninbare afboekingen als gevolg van schuldsanering kunt terugdringen. U bent in staat een open relatie op te bouwen met de (schuld)-hulpverleners. Een relatie die niet leidt tot strijd maar juist tot een prettige samenwerking zonder dat u daarbij uw taak als schuldeiser uit het oog verliest.
 
Werkwijze
Aan de hand van theorie en uw eigen praktijk wordt inzicht verkregen waarom samenwerking met hulpverleners stroef kan verlopen. Daarnaast gaat u kritisch kijken naar uw eigen rol in dit proces. Tijdens intervisieopdrachten wordt met uw eigen praktijkcasussen gekeken wat er in uw beleving in de toekomst beter kan.
 
Waar
Bij u op locatie of via open inschrijving. Vraagt u naar de mogelijjkheden.
 
Vervolg
De huurmodule: WSNP sluit goed aan op deze training.
 
Investering
Deze cursus bestaat uit drie dagdelen; twee dagdelen aaneengesloten en na twee weken één dagdeel voor intervisie. De kosten zijn € 645,00 per persoon excl. 21% BTW, inclusief lunch en cursusmaterialen. Voor incompany cursussen geldt een dagtarief voor groepen tot 10 personen. Neemt u contact op voor een passend voorstel.